Българска асоциация на журналистите и писателите по туризма - ABUJET
Bulgarian association of journalists and travel writers - ABUJET
Association Bulgare des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (ABUJET)
Asociación Búlgara de Periodistas y escritores de Turismo

Huawei Roadshow показва потенциала на интернет екосистемите, базирани на 5G

Digitall on Tour предлага разходка в бъдещето, която показва как с еволюционни стъпки технологичният гигант Huawei може да направи живота ни по-лесен и сигурен, a работата ни – по-ефективна, като използва интелигентни решения. Digitall on Tour е ориентиран към бизнеса и развитието на нови услуги на базата на 5G технологията.

Тя предлага скорости, сравними или по-високи от тези на фиксираните услуги. Все повече комуникации от типа M2M (Machine-to-Machine) ще подобряват връзката си, благодарение на свръхбързия пренос на данни на 5G.

M2M е близкото бъдеще при автономните автомобили, системите за контрол на трафика, градските системи за сигурност. Тази комуникация може да понесе огромни натоварвания от информация, която да пренесе с нужната скорост до автономния автомобил, например, или до „умния курорт“. С тези системи може да следи от един център какво се случва в широк периметър и да се предприемат необходимите действия, които засягат сигурността на хората, промяна на трафика или на определени обществени услуги.

Това е и бъдещето на журналистиката. Технологията 5G позволява от дистанция да се наблюдават „горещи точки“, събития, които вълнуват зрителите, слушателите или читателите на съответните медии. И на момента да се пренасят картини и звук от места, до които човешкия крак не може да достигне или е опасно да достига.

Облачната услуга Cloud X прави възможно споделянето на огромно количество информация през облака с непостижима до днес скорост. Тя има редица предимства, сред които отпадането на необходимостта от собствен хардуер. Услугата предоставя възможност за споделяне на персонални компютри, информация, автомобили, мултимедия…


Спонсори

Контакти

Адрес:
София 1000, П.К 51

E-mail:
contact@abujet.net

facebook twitter youtube