Българска асоциация на журналистите и писателите по туризма - ABUJET
Bulgarian association of journalists and travel writers - ABUJET
Association Bulgare des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (ABUJET)
Asociación Búlgara de Periodistas y escritores de Turismo

Министър Ангелкова председателства учредително заседание на Съвета по комуникации

Министърът на туризма Николина Ангелкова председателства  първото, учредително заседание на Съвета по комуникации. На форума присъстваха ръководители и експерти от близо 30 национални електронни и печатни медии, сред които и представители на АБУЖЕТ.

Съветът по комуникации е консултативен орган към министъра на туризма. Целта му е да подпомага работата на министъра, като представителите му обсъждат и дават мнение по въпроси в сферата на туризма. Съвместната ни дейност ще окаже положително влияние в утвърждаването на  имиджа на дестинация България като място за целогодишен туризъм.

 България е на 2-ро място в ЕС по брой реализирани нощувки в местата за настаняване през миналата година, а в 10-е месеца на 2018 г. броят на чуждестранните туристически посещения е повече от 8,423 млн., с ръст от близо 5%,  заяви министър Ангелкова. Тя добави, че 2019 г. и 2020 г. ще са ключови за запазване на добрите постижения и устойчивото развитие на сектора. 

Фoкусът на дискусиите на първото заседание беше в три основни направления- популяризиране на възможностите за вътрешен туризъм, привличане на чуждестранни туристи и законодателни инициативи. Министърът и членовете на Съвета се обединиха около тезата, че трябва да се води ползотворен диалог, в който да се обсъждат основни теми за развитието на сектора.Спонсори

Контакти

Адрес:
София 1000, П.К 51

E-mail:
contact@abujet.net

facebook twitter youtube