Българска асоциация на журналистите и писателите по туризма - ABUJET
Bulgarian association of journalists and travel writers - ABUJET
Association Bulgare des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (ABUJET)
Asociación Búlgara de Periodistas y escritores de Turismo

Юлия Вълкова

Начало Членове Юлия Вълкова
Още от първи курс в Софийския университет Юлия Вълкова участва в списването на университетския вестник. Стажува в Националното радио и във в. „Народна младеж“. Първата й месторабота е в. „Българска армия“, а след година - във в. „Труд“. По-късно участва в създаването на седмичника, който днес е „Жълт Труд“. Автор е на много материали в областта на културата, модата, естетиката, туризма, виното, храната. Днес продължава тази традиция в личния си сайт luxurylifebg.com. Не спира да пътувам у нас и в чужбина и да се удивлява на природата, обичаите, традициите, които я вдъхновяват да продължава да обичам професията на журналиста.

Спонсори

Контакти

Адрес:
София 1000, П.К 51

E-mail:
contact@abujet.net

facebook twitter youtube