Българска асоциация на журналистите и писателите по туризма - ABUJET
Bulgarian association of journalists and travel writers - ABUJET
Association Bulgare des Journalistes et Ecrivains du Tourisme (ABUJET)
Asociación Búlgara de Periodistas y escritores de Turismo

Ваня Василева

Начало Членове Ваня Василева
Доц. д-р В. Василева преподава разнообразни дисциплини от сферата на туризма и географията в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Автор е на над 80 научни публикации в областта на туризма. От издадените книги и учебници най-популярни са „Природни туристически ресурси на България“ и „Антропогенни туристически ресурси на България“. Хобито й е да пътува.
Линкове към публикации от: Ваня Василева


Спонсори

Контакти

Адрес:
София 1000, П.К 51

E-mail:
contact@abujet.net

facebook twitter youtube